ZZP & interim opdrachten (semi)overheid Contact
Menu

Communicatieadviseur programma’s Verzuimaanpak en -Bijzondere Zorg

Politie Driebergen 16-28 Uur Online 01-10-2019
Locatie: Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen Vacature ID: 44446 Datum: 31-08-2019 Delen:

Functie: Communicatieadviseur programma’s Verzuimaanpak en -Bijzondere Zorg
Opdrachtgever: Politie
Standplaats: Driebergen
Startdatum: 18-11-2019
Einddatum: 31-03-2020
Aantal uren per week: 16-24 uur
Verlenging: optioneel
Verificatiegesprek: week 38-2019

Opdracht omschrijving
Het Programma Verzuimaanpak voor de Nationale Politie is op 1 april 2018 in het leven geroepen ter ondersteuning van de staande organisatie in het terugdringen van het arbeidsverzuim naar 5,9% in 2023. Het programma is organisatorisch
ondergebracht bij de Directie Operatien van de Staf in den Haag. De programmamanager rapporteert aan de Stuurgroep Verzuim en de Korpsleiding. Het programma Bijzondere Zorg heeft ten doel invulling te geven aan de diverse vormen van bijzondere zorg voor medewerkers van de Nationale Politie die door een arbeidsongeval of beroepsziekte deze vormen van bijzondere zorg nodig hebben. Dit programma is organisatorisch ondergebracht bij de Dienst HRM en de programmaleiding rapporteert rechtstreeks aan het sectorhoofd VGW van die dienst. Beide programma’s liggen in elkaars verlengde en werken daarom ook nauwgezet samen. De programmaleiding van beide programma’s treft elkaar structureel in Driebergen.

Rol communicatieadviseur
Als communicatieadviseur kun je zelfstandig de communicatiestrategie voor de middelgrote en eenheid overstijgende opdrachten maken en deze vertalen naar een concrete communicatieaanpak voor meerdere doelgroepen. Je voert de plannen zelf uit en je houdt de regie op uitwerking van activiteiten of middelen. In voorkomende gevallen voer je het intakegesprek van het plan. Hierbij kun je de hulp inschakelen van de senior- en strategisch communicatieadviseur van de dienst Communicatie. Je bent breed inzetbaar en daardoor in staat de meest voorkomende communicatievraagstukken op te pakken. Naast de aandachtsgebieden interne communicatie, verandercommunicatie, corporate communicatie en publieksvoorlichting kunnen je werkzaamheden in het gehele palet van communicatie liggen.

Doelstelling
In deze functie lever je de communicatiestrategie op voor het programma en draag je zorg voor de uitvoering van de in- en externe communicatie rondom beide programma’s. De communicatieadviseur wordt aangestuurd vanuit het programma Bijzondere Zorg, door de programmamanager, maar heeft een functionele lijn met de afdeling Account en Advies van de dienst Communicatie.

Verantwoordelijkheden
– Intake van communicatieopdrachten en verhelderen van de communicatievraag.
– Communicatieadvies en – uitvoering van communicatiestrategieën.
– Relatiebeheer.
– Coaching.

Vakmatige taken
– Opstellen communicatiestrategie waarmee je een communicatievraagstuk effectief aanpakt.
– Ontwikkelen communicatieaanpak voor meerdere doelgroepen.
– Regie op uitwerking van communicatieactiviteiten.

Contacten
– Programmamanagers + projectgroepen.
– Team Bedrijfsvoering dienst communicatie.
– Directie communicatie/Hoofden Communicatie.
– Communicatiecollega’s van de eenheden.
– Diensthoofden PDC/ Politiechefs eenheden.
– Leden BBVO.

Werkervaring
– Minimaal 5 jaar werkervaring in een communicatieadvies functie.
– Aantoonbare werkervaring binnen grote (1000+) (Rijks)overheidsorganisaties.
– Aantoonbare werkervaring met het vertalen van complexe vraagstukken naar de achterliggende communicatie vraag.
– Aantoonbare werkervaring met coachen binnen de rol van communicatieadviseur.

Competenties
– Coachen.
– Klantgericht.
– Organisatiesensitief.
– Probleemanalyse.
– Overtuigingskracht.
– Initiatief.

Aanvullend
Geen leidinggevende taken.
Inzet in de lijn.
Opleiding is niet van toepassing. Wij zetten voor deze rol, in op kwaliteit.

Eisen
1. CV an maximaal 7 pagina’s A4 in Nederlands. We leveren hier een bijgevoegde template voor aan.
2. In de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een Communicatie Adviesfunctie (werkzaamheden zoals beschreven in de verantwoordelijkheden en vakmatige taken).
Let op; een Redacteursfunctie (teksten schrijven/controleren en hierop adviseren) wordt niet als gelijkwaardig gezien.
3. Vereiste (gedrags)competenties zoals beschreven onder competenties.
Let op; competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek.

Wensen 1-4
– Je beschrijft een referentieopdracht(en) waaruit in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring met het volgende blijkt:

1. Intake van (complexe) communicatieopdrachten en verhelderen van de achterliggende communicatievraag;
2.Bepalen van- en opstellen communicatiestrategie waarmee je een communicatievraagstuk effectief aanpakt;
3. Communicatieadvies geven op-, en uitvoering van communicatiestrategieën;
4. Regie op uitwerking van communicatieactiviteiten inclusief bijbehorende deadlines.

Wensen 2-4
Je beschrijft een referentieopdracht(en) waaruit in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring met het volgende blijkt:
1. Pro-actief voorstellen doen t.b.v. het behalen van Communicatie (programma)doelstellingen;
2. Relatiebeheer binnen communicatie;
3. Coaching van- en bewustwording bij communicatiecontacten;

Wensen 3-4
Je hebt bij voorkeur eerdere werkervaring als Communicatieadviseur, binnen programma’s omtrent verzuimaanpak, bijzondere zorg of gelijkwaardig;

Wensen 4-4
De werkervaring zoals gevraagd bij eis 2, is bij voorkeur opgedaan binnen de (Rijks)overheid, zodat men bekend is met werkwijzen, procedures en lijnen.

Over de sollicitatieprocedure
Enthousiast over deze opdracht? Dan ontvangen we jouw reactie graag vóór 06 september 2019 om 10:00 uur. Stuur je cv met motivatie naar info@t2f.nl of bel ons op 076-5222292.

E-mail deze vacature

Deze website maakt gebruik van cookies. Door bezoek aan deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies.

IK GA AKKOORD