ZZP & interim opdrachten (semi)overheid Contact
Menu

Interim communicatieadviseur 2

Gemeente Utrecht Utrecht 24 Uur Online 11-10-2019
Locatie: Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Vacature ID: 44490 Datum: 11-10-2019 Delen:

Functie: Interim communicatieadviseur 2
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Startdatum: Z.s.m.
Einddatum: 31-05-2020
Aantal uren per week: 24 uur
Verlenging: optioneel! (eventueel met verlening van aantal uren)
Sollicitatiegesprekken: wordt nog meegedeeld

Opdracht
Voor een aantal projecten zijn we op korte termijn op zoek naar een flexibele en enthousiaste communicatieadviseur die zorgdraagt voor optimale communicatie. Een communicatieadviseur die tijdelijk kan inspringen op projecten die al volop draaien. Een project waarvoor momenteel capaciteit nodig is, is de Ruimtelijke Strategie Utrecht. Ben jij iemand die snel informatie tot zich neemt, ervaring heeft met complexe participatietrajecten en hierin niet alleen meedenkt maar ook een echte aanpakker is, dan hebben we jou nodig!

De inhoudelijke opgave: wat is de Ruimtelijke Strategie Utrecht?
Utrecht groeit tot 2040 naar 460.000 inwoners. Al die mensen willen op een gezonde manier in onze stad wonen, werken, verblijven, recreëren en zich verplaatsen. Ook klimaatadaptie en de energietransitie spelen hierin een rol. Dat brengt grote en complexe ruimtelijke vraagstukken met zich mee. Om daar op in te spelen is de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) vastgesteld. Onze koers voor de komende jaren. Om de groei in goede banen te leiden zijn scherpe keuzes noodzakelijk. Bij het maken van keuzes staat ‘Gezond Stedelijk Leven voor iedereen’ centraal. Dat betekent dat opgaven gericht worden opgepakt en landen in de gebieden in de stad: per gebied verschillen de prioriteiten. Met de RSU uit 2016 is daar al richting aan gegeven. Maar dit vraagt dit jaar een verlenging van de tijdshorizon (van 2030 naar 2040 en verder), een verdiepingsslag, een scherper inzicht in de relatie tussen stad en regio en een betere verbinding tussen opgaven en aanvulling met ontbrekende thema’s. De RSU is als ‘koersdocument’ een belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie Utrecht. Met de actualisatie van de RSU wordt het onderdeel ‘koers’ van de Omgevingsvisie opnieuw vastgesteld.

Proces tot nu toe
De afgelopen maanden is vooral gewerkt aan de basisinformatie op orde krijgen. Welke gevolgen heeft de groei van de stad in de volle breedte aan impact. De actualisatie van de RSU staat niet op zichzelf. Samen met de Regio wordt er gewerkt aan de Regionale variant van de RSU, de REP, aan een regionale Energiestrategie (RES) en aan de Provinciale Omgevingsvisie (POVI). Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden om de communicatie en participatie samen op te laten trekken. Pas als deze informatie op orde is kunnen we nadenken over de participatie en communicatie. Wat is nog beïnvloedbaar en welk niveau van participatie kunnen we aan wie aanbieden. Kunnen we participatietrajecten slim aan elkaar koppelen. En hoe kunnen we hier intern en extern over communiceren en participeren. Waarbij vooraf de verwachtingen en beïnvloedingsruimte helder is.

Je taken zijn
We zijn op zoek naar iemand die ervaring heeft met complexe participatietrajecten. Iemand die de breedte kan overzien en complexiteit kan vertalen naar eenvoud en helderheid afgestemd op doelgroep en de meest effectieve middelen. Op welke manier we het participatietraject gaan aanpakken is nu nog niet helder, maar daarvoor hebben we ook jouw kennis en expertise nodig. Je bent daarnaast bereid op verschillende projecten hand- en spandiensten te verlenen in de communicatie. En je bent bereid om een flexibel aantal uur per week te draaien, uiteraard in goed overleg.

De taken van communicatieprojecten bij de gemeente omvatten de gemeentelijke communicatie in brede zin van advies tot en met uitvoering. Hieronder benoemen wij een aantal taken die hierbij kunnen voorkomen:
– Gevraagd en ongevraagd adviseren op strategie en aanpak op het vlak van marketing en communicatie, inclusief kansen en risico’s.
– Communicatie- en participatietrajecten uitdenken en uitvoeren, inclusief organiseren van informatieavonden.
– Begeleiden productie communicatiemiddelen en campagnes.
– Schrijven van teksten, zoals nieuwsbrieven.
– Samen sterke boodschappen ontwikkelen (in lijn met kernboodschappen coalitieakkoord).
– Relatiebeheer met stakeholders in gebied (omgevingsmanagement).
– Bijwonen van overleggen zoals projectteams.
– Bestuurscommunicatie adviseurs en persvoorlichters ondersteunen met communicatieadvies en -uitvoering, waaronder voorbereiding beantwoorden persvragen of stafstukken.

De werklocatie is het gemeentelijk Stadskantoor of op locatie, bijvoorbeeld een wijkbureau in de wijk.

Jij bent
– Je hebt een afgeronde opleiding op hbo-niveau of hoger op het gebied van communicatie- of marketing.
– Je hebt tenminste 5 jaar ervaring met communicatieadvies.
– Je bent het gewend om je snel in te werken in een nieuwe opdracht.
– Je kunt begrijpelijk communiceren over complexe informatie.
– Je ziet kansen en bent proactief.
– Je houdt van resultaat en kunt uitstekend prioriteren.
– Je kan snel schakelen en legt makkelijk contact met collega’s intern en extern.
– Je bent creatief, oplossingsgericht en klantgericht.
– Je bent op de hoogte van de nieuwste communicatietrends.
– Je bent omgevingssensitief en hebt politiek-bestuurlijk bewustzijn.
– Recente ervaring met participatietrajecten is een pre.
– Recente ervaring met communicatieadvisering in een gemeentelijke of andere overheids- of complexe organisatie is een pre.
– Kennis van (en affiniteit met) de stad en/of gemeente Utrecht is een pre.

Over de sollicitatieprocedure
Enthousiast over deze opdracht? Dan ontvangen we jouw reactie graag vóór 15 oktober 2019 om 13:00 uur. Stuur je cv met motivatie naar info@t2f.nl of bel ons op 076-5222292.

E-mail deze vacature

Deze website maakt gebruik van cookies. Door bezoek aan deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies.

IK GA AKKOORD