ZZP & interim opdrachten (semi)overheid Contact
Menu

Allround projectmedewerker Stadsdeel Nieuw-West

Gemeente Amsterdam Amsterdam 32 Uur Online 06-08-2019
Locatie: Tuinstadhuis 40-45, nr. 1, 1064 SW Amsterdam Vacature ID: 94580 Datum: 22-07-2019 Delen:

Functie: Allround projectmedewerker (Stadsdeel Nieuw-West)
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Startdatum: 09-09-2019
Einddatum: 04-09-2020
Aantal uren per week: 32 uur (ja, tot een totale contractduur van 2 jaar)
Sollicitatiegesprekken: 15-08-2019

Functieomschrijving:
Je hebt enerzijds een schakelfunctie tussen ‘buiten en binnen’, en anderzijds een voorbeeldfunctie voor de gebiedsgerichte werkwijze die we hanteren in de gemeente Amsterdam. Je kijkt met een integrale blik naar het gebied, jaagt de uitvoering aan en zorgt er voor dat ook complexe vraagstukken gezamenlijk met partners en bewoners in het gebied uitgevoerd worden. Als projectmedewerker vervul je zo een belangrijke rol in de gemeentelijke gebiedscyclus.
Als allrounder ben je onderdeel van de Gebiedspool en werk je samen met de collega’s uit het team Cluster projecten & Activiteiten, aan de verschillende opgaven die via MatchFlex binnen komen bij de Gebiedspool.

Het team Projecten & Activiteiten bestaat uit een aantal vaste allround projectmedewerkers die de opdrachten die binnen komen ‘op aanvraag’ oppakken. Hierom heen zit een schil van collega’s die vanuit de gebiedspool of elders binnen Nieuw-West, ad hoc bijspringen en ook de binnengekomen opdrachten oppakken.

De opdrachten die je oppakt komen binnen via MatchFlex, een interne projecten en activiteitenbank binnen de Gebiedspool. Het gaat om diverse opdrachten, die met name voortkomen uit de (jaarlijkse) gebiedsplannen of via en programmamanager binnen komen. De opdrachten hebben een duidelijk startdatum en een afgebakend eindresultaat.
Je bent zelf verantwoordelijk voor een goed verloop van de opdracht en sluit deze af met een eindevaluatie met de opdrachtgever.

Werkzaamheden
– Je pakt structureel opdrachten op, die (ad-hoc) binnen komen bij MatchFlex vanuit de; Gebiedsmanagers, programma managers of Gebiedspool;
– Je neemt tweewekelijks deel aan het teamoverleg en levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en professionalisering van het eigen team;
– Je haakt tijdig aan bij overleggen, die van belang zijn voor een goede uitvoering van de opdracht;
– Je bent een gesprekspartner binnen de gebiedscyclus.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Stadsdeel Nieuw-West is een van de 7 stadsdelen van de gemeente Amsterdam, ook wel het “groene stadsdeel” genoemd, met een eigen politiek bestuur. De gebiedspool is één van de organisatieonderdelen van het stadsdeel. De gebiedspool Nieuw-West levert expertise en menskracht voor de uitvoering van gebiedsplannen, uitvoeringsplannen, programma’s en projecten in het stadsdeel. Primair in opdracht van gebiedsmanagers, secundair in opdracht van stadsdeelmanagers uitvoering en van de stadsdeelmanager staf. De gebiedspool is een flexibele, innovatieve, hands-on afdeling waar uitwisseling van kennis en mensen tussen stadsdeel en rve’s mogelijk wordt gemaakt. De focus ligt op menskracht beschikbaar houden en/of krijgen om te werken aan opgaven en bij dragen aan resultaten in gebieds- en uitvoeringsteams en in project- en gebiedsoverstijgende programmateams. Binnen de Gebiedspool werken Ambtelijke opdrachtgevers die de opdrachten op gebied van fysieke en sociale projecten vormgeven.

Functie-eisen (moet ook blijken uit je cv!)
– Je bent in het bezit van een erkende afgeronde HBO opleiding of WO opleiding.
– Je hebt ervaring met integrale samenwerking met (gemeentelijke) partners, ondernemers en bewoners, minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring.
– Je hebt ervaring met participatie en bewonersbetrokkenheid.
– Je hebt affiniteit met de inrichting van de openbare ruimte en sociale vraagstukken. Opereert graag binnen verschillende thema’s/velden/ breed interesse gebied.

Functie-wensen (moet ook blijken uit je cv!)
– Je bent bestuurlijk sensitief en bekend met de Gemeentelijke organisatie.
– Je bent per direct beschikbaar.
– Je opereert graag binnen verschillende domeinen en heeft een breed interesse gebied.

Over de sollicitatieprocedure
Enthousiast over deze opdracht? Dan ontvangen we jouw reactie graag vóór 31 juli 2019 om 15:00 uur. Stuur je cv met motivatie naar info@t2f.nl of bel ons op 076-5222292.

E-mail deze vacature

Deze website maakt gebruik van cookies. Door bezoek aan deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies.

IK GA AKKOORD