ZZP & interim opdrachten (semi)overheid Contact
Menu

Projectleider Uitvoering Metro & Tram

Gemeente Amsterdam Amsterdam 32 Uur Online 06-08-2019
Locatie: Entrada 600, 1096 EV Amsterdam Vacature ID: 40384 Datum: 21-07-2019 Delen:

Functie: Projectleider Uitvoering Metro & Tram
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 31-12-2019
Aantal uren per week: 32 uur (verlengen mogelijk)
Sollicitatiegesprekken: N.n.t.b.

Functieomschrijving:
Integrale borging van alle technische aspecten binnen de projecten. Technisch begeleiden van de uitvoering van het project inclusief directievoering en aansturing toezichthouder. Waar nodig/mogelijk de rol oppakken van technisch projectleider, contractmanager of omgevingsmanager binnen een project.

Werkzaamheden
De Projectleider Uitvoering verzorgt het technisch management van de hem/haar toegewezen project(en). Dit zijn veelal projecten die onderdeel zijn van complexe en/of omvangrijke projecten, of projecten die vanwege hun omvang, afbreukrisico, minder multidisciplinaire karakter en/of doorlooptijd van het project als meer gekaderd kunnen worden aangemerkt. Binnen MET houden wij ons merendeels bezig met rail en stations gerateerde projecten. Extra uitdaging is dat vaak de exploitatie van het station dan wel spoor blijft doorgaan.

Projectleider Uitvoering is verantwoordelijk voor de technisch inhoudelijke en systeem integrale inbreng in het project. Onder verantwoordelijkheid van de Projectleider Uitvoering wordt de technische scope in de vorm van specificaties richting marktpartijen geformuleerd. Ook levert de Projectleider Uitvoering een bijdrage in de vorm van technisch inhoudelijke inbreng bij het formuleren van de systeem-, proces- en producttoetsen richting marktpartijen tijdens de ontwerp- en realisatiefase als onderdeel van systeemgerichte contractbeheersing. Hierbij levert de Projectleider Uitvoering een bijdrage in de vorm van het aandragen van risico’s, toetsen en een bijdrage aan de uitvoering van de systeem-, proces- en producttoetsen. De Projectleider Uitvoering is verantwoordelijk voor de technische bijdrage aan de processen vallend onder de verantwoordelijkheid van de contractmanager, omgevingsmanager en manager projectbeheersing. Hierbij is de continue aandacht voor risicomanagement van belang.

De Projectleider Uitvoering vervult een spilfunctie in het projectteam. In het in uitvoering zijnde project (STABU-bestek) is de Projectleider Uitvoering verantwoordelijk voor het organiseren van het toetsingsproces, het aansturen van een toezichthouder en het voeren van directie. De Projectleider Uitvoering leidt het tweewekelijkse technisch overleg en onderhoudt de directe contacten met het ondersteunend ingenieursbureau.

Onderstaande resultaatgebieden hebben over het algemeen betrekking op alle reguliere werkzaamheden aangaande de directievoering. Het betreft complexe werken/ (rail) infrastructurele projecten in een stedelijke omgeving met een monodisciplinair karakter:

1. Nageleefd en afgehandeld contract
– stuurt de uitvoering van het contract en bewaakt daarmee de voortgang en kwaliteit van het werk, de contractmijlpalen, de contractuele afspraken en de raakvlakken zowel van de opdrachtgeversplanning, externe partijen als de uitvoeringsplanning van de aannemer;
– bewaakt kwaliteit c.q. auditeert deze;
– organiseert en leidt bouwvergadering en/of coördinatievergadering;
– maakt afspraken over voortgang, planning en kwaliteit van werken;
– maakt coördinatieafspraken met derden;
– organiseert oplevering en maakt proces-verbaal daarvan op;
– verzorgt (financiële) administratie en eindafrekening van het werk;
– stelt onderhoudsschema op of laat dit opstellen.

2. Geborgd toezicht
– draagt zorg voor het opstellen van het toezichtplan en relateert dit aan het kwaliteitsplan van de aannemer;
– inventariseert, plant en verdeelt het toezichtwerk;
– bewaakt de voortgang en kwaliteit van het werk;
– geeft sturing en projectinhoudelijke ondersteuning aan toezichthouders;
– lost toezichtproblemen op;
– stelt weekrapporten en schaderapporten op;
– houdt technische werkbesprekingen met aannemers;
– stelt afwijkingsrapporten op of laat deze opstellen;
– onderhoudt contacten met belanghebbenden en derden;
– bewaakt/controleert aanwezigheid V&G-dossier uitvoering bij aannemer;
– ziet toe op naleving vergunningsvoorwaarden;
– optimaliseert het toezichtplan alsmede de uitvoering daarvan.

3. Bewaakte kaders en randvoorwaarden
– adviseert Projectmanager over integraal uitvoeringsmanagement;
– draagt zorg voor de naleving van de eisen en voorwaarden met betrekking tot bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC-plan).

4. Besluiten over meer- en minderwerk en overige contractwijzigingen
– beoordeelt meer- en minderwerk (incl. over-/onderschrijdingen);
– beoordeelt planningswijzigingen en bespreekt deze;
– bespreekt contractwijzigingen met de projectmanager;
– adviseert projectmanager over honorering contractafwijkingen;
– houdt de objectkosten bij en onderhandelt met aannemers;
– participeert in operationeel overleg met opdrachtgever.

5. Maakt actief onderdeel uit van het projectteam, haalt informatie op en levert (gevraagd en ongevraagd), denkt mee en draagt bij aan het succesvol opereren van de verschillende disciplines.

6. Overleg en contacten
Met de bij de toegewezen werken betrokken interne en externe partijen / belanghebbenden, specifiek met de betrokken projectmanager over de voortgang van de uitvoering van het contract en meer- en minderwerk;
Bereid om onregelmatige uren te werken nacht- en weekendwerk.

7. Nageleefd en afgehandeld contract
– stuurt de uitvoering van het contract en bewaakt daarmee de voortgang en kwaliteit van het werk, de contractmijlpalen, de contractuele afspraken en de raakvlakken zowel van de opdrachtgeversplanning, externe partijen als de uitvoeringsplanning van de aannemer;
– bewaakt kwaliteit c.q. auditeert deze;
– organiseert en leidt bouwvergadering en/of coördinatievergadering;
– maakt afspraken over voortgang, planning en kwaliteit van werken;
– maakt coördinatieafspraken met derden;
– organiseert oplevering en maakt procesverbaal daarvan op;
– verzorgt (financiële) administratie en eindafrekening van het werk;
– stelt onderhoudsschema op of laat dit opstellen.

7. Geborgd toezicht
– draagt zorg voor het opstellen van het toezichtplan en relateert dit aan het kwaliteitsplan van de aannemer;
– inventariseert, plant en verdeelt het toezichtwerk;
– bewaakt de voortgang en kwaliteit van het werk;
– geeft sturing en projectinhoudelijke ondersteuning aan toezichthouders;
– lost toezichtproblemen op;
– stelt weekrapporten en schaderapporten op;
– houdt technische werkbesprekingen met aannemers;
– stelt afwijkingsrapporten op of laat deze opstellen;
– onderhoudt contacten met belanghebbenden en derden;
– bewaakt/controleert aanwezigheid V&G-dossier uitvoering bij aannemer;
– ziet toe op naleving vergunningsvoorwaarden;
– optimaliseert het toezichtplan alsmede de uitvoering daarvan.

8. Bewaakte kaders en randvoorwaarden
– adviseert Projectmanager over integraal uitvoeringsmanagement;
– draagt zorg voor de naleving van de eisen en voorwaarden met betrekking tot bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC-plan).

9. Besluiten over meer- en minderwerk en overige contractwijzigingen
– beoordeelt meer- en minderwerk (incl. over-/onderschrijdingen);
– beoordeelt planningswijzigingen en bespreekt deze;
– bespreekt contractwijzigingen met de projectmanager;
– adviseert projectmanager over honorering contractafwijkingen;
– houdt de objectkosten bij en onderhandelt met aannemers;
– participeert in operationeel overleg met opdrachtgever.

10. Maakt actief onderdeel uit van het projectteam, haalt informatie op en levert (gevraagd en ongevraagd), denkt mee en draagt bij aan het succesvol opereren van de verschillende disciplines.

11. Overleg en contacten
Met de bij de toegewezen werken betrokken interne en externe partijen / belanghebbenden, specifiek met de betrokken projectmanager over de voortgang van de uitvoering van het contract en meer- en minderwerk;
Bereid om onregelmatige uren te werken nacht- en weekendwerk.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Gemeente Amsterdam, RVE Metro & Tram, Projectencentrum
Het is de ambitie van de dienst Metro en Tram (MET) om dé organisatie te zijn voor het beheer en eigenaarschap van een veilig, betrouwbaar, efficiënt en aantrekkelijk metro- en tramnetwerk in Amsterdam. Je wordt werkzaam voor het Projectencentrum van Metro en Tram. Binnen het Projectencentrum wordt vorm, inhoud en leiding gegeven aan een groot aantal interessante projecten m.b.t. de (rial)infrastructuur voor metro en tram in de regio van de gemeente Amsterdam. Dit betreft zowel uitbreidings-, vervangings- als vernieuwingsprojecten aan de bestaande (rail)infrastructuur van metro en tram. Het Projectencentrum werkt met projectclusters die aangestuurd worden door IPM (integraal projectmanagement) Teams. Het Projectencentrum is nog volop in ontwikkeling. Dit vraagt iets van onze kandidaat. Vind je het leuk om mee te bouwen aan de regio rail organisatie dan ben jij onze nieuwe Projectmanager. Voorbeelden van projecten die op dit moment binnen de projectenportefeuille van de afdeling Projecten vallen zijn:

– Realisatie Uithoornlijn;
– Ombouw Amstelveenlijn;
– Renovatie Oostlijn;
– Metrostation Sixhaven;
– IJ-tram;
– Renovatie metrostation RAI;
– Zuidasdok;
– Centraal Beheer Installaties;
– Stationssystemen | Camera Toezicht Systemen;
– OV chipkaart mid-life upgrade.

Het betreft hier altijd projecten in de openbare ruimte van een grootstedelijk gebied met regionale uitstraling en regionale samenwerkingsverbanden (w.o. Vervoersregio Amsterdam), waarbij veel stakeholders betrokken zijn en veel belangen en belangentegenstellingen eigenlijk altijd aan de orde zijn. Deze belangentegenstellingen liggen zowel op het politieke, economische als op maatschappelijke vlak.

Functie-eisen
– Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau.
– Je hebt minimaal 10 jaar ervaring in uitvoeringsprojecten.
– Je hebt recente werkervaring (laatste 5 jaar) bij station projecten waar verschillende vervoersstromen samenkomen en de exploitatie van het station doorgang vindt.
– Je hebt ervaring met de bestuurlijke /politieke aspecten van OV gerelateerde infrastructurele projecten.

Over de sollicitatieprocedure
Enthousiast over deze opdracht? Dan ontvangen we jouw reactie graag vóór 26 juli 2019 om 12:00 uur. Stuur je cv met motivatie naar info@t2f.nl of bel ons op 076-5222292.

E-mail deze vacature

Deze website maakt gebruik van cookies. Door bezoek aan deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies.

IK GA AKKOORD