ZZP & interim opdrachten (semi)overheid Contact
Menu

Projectmanager strategisch adviseur energietransitie verduurzaming en monitoring

Gemeente Amsterdam Amsterdam 24 Uur Online 06-08-2019
Locatie: , Amsterdam Vacature ID: 04583 Datum: 22-07-2019 Delen:

Functie: Projectmanager strategisch adviseur energietransitie verduurzaming en monitoring
(Ruimte & duurzaamheid)
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 31-12-2019
Aantal uren per week: 24 uur (ja, tot een maximale totaalduur van 24 maanden)
Sollicitatiegesprekken: N.n.t.b.

Functieomschrijving:
Programma Amsterdam Klimaatneutraal.
In het coalitieakkoord 2018 is voor Amsterdam een doel vastgelegd van 55% CO2 reductie in 2030 en 95% in 2050. Tevens moet Amsterdam in 2040 Aardgasvrij zijn. Hiervoor is een maatschappelijk transitieproces nodig waarin sprake is van een productieve samenwerking met alle belanghebbenden. De gemeente neemt de regie om een trendbreuk in CO2 reductie te realiseren, de vraag naar energie te verminderen en het aanbod van energiebronnen te verduurzamen.

Er is gekozen voor een programmatische aanpak die wordt aangestuurd door een programmamanager en wordt uitgevoerd door een programmateam. Om de noodzakelijke werkzaamheden voor de energietransitie uit te kunnen voeren wordt een tijdelijke projectmanager gezocht.

Het programma is onder meer verantwoordelijk voor:
– Regie op opgave Amsterdam Klimaat neutraal 2050;
– Ontwikkelen van (financiële) kaders en instrumenten om de trendbreuk te realiseren;
– Communicatie en samenwerking, vanuit verschillende rollen, met alle belanghebbenden;
– Op te leveren producten: Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050.

Amsterdams Klimaatakkoord

Werkzaamheden
– Adviseren ten behoeve van de strategische ontwikkeling van het programma Amsterdam Klimaar Neutraal;
– Signaleren en flexibel oppakken van kansen voor het programma Amsterdam Klimaat Neutraal die zich voordoen naar aanleiding van actuele ontwikkelingen met partners in de stad, regio of (inter)nationaal;
-Deze kansen met een projectteam tot uit te voeren projecten maken;
-Projectmanagement voor de Energietransitie mbt deelterreinen Gebouwde omgeving, Elektriciteit/duurzame opwek, Haven en industrie;
– Het verder door ontwikkelen van de monitoring van projectresultaten binnen het programma Amsterdam Klimaat Neutraal;
-Projecten in gang zetten. Regievoering op uitvoering van aanbevelingen uit studies zoals de themastudie Elektriciteits infra en acties die vanuit de gemeente nodig zijn om te zorgen dat de elektriciteitsinfra de toekomstige ontwikkelingen aankan.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Amsterdam wil een wezenlijke bijdrage leveren aan het behalen van de doeltellingen van Parijs en heeft daarom de ambitie om de CO2 uitstoot in Amsterdam terug te brengen met 55% in 2030 en 95% in 2050.

Hiertoe is een transitie nodig van fossiele naar schone brandstoffen. Dit is een maatschappelijke transitie. De gemeente Amsterdam is er van overtuigd dat deze transitie niet door een enkele partij of branche succesvol kan worden volbracht. Ook niet door een overheid alleen. Alleen in een gezamenlijke aanpak kan deze transitie succesvol worden: industrie, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, mkb, kennisinstellingen, startups, bewonersinitiatieven, nutsbedrijven, woningcorporaties, overheden. In de wetenschap en overtuiging dat al deze partijen hun eigen perspectieven, belangen, motieven, snelheden en een stuk van de oplossing hebben.

De veranderstrategie van Amsterdam is er deels op gericht om deze partijen, waaronder de gemeente, op voet van gelijkwaardigheid en in wederkerigheid te verbinden  aan elkaar en de urgente maatschappelijke opgave.

Functie-eisen
– Je hebt minimaal een WO opleiding International Business en omvat strategie, organisatie, innovatie en bedrijfskunde.
– Je hebt recente werkervaring in projectmanagement bij een gemeente op het vlak van duurzaamheid in relatie tot monitoring, strategie met betrekking tot gebouwde omgeving (zoals kantoren en bedrijven terreinen) en duurzame energie opwek zoals wind- en zonne-energie.
– Je hebt ervaring met het opstellen van plannen van aanpak voor verduurzamingsprojecten en ervaring in het ten uitvoer brengen van deze plannen.
– Je hebt ervaring in de energiesector.

Functie-wensen
– Je hebt recente ervaring (afgelopen 2 jaar) met planvorming en uitvoering van verduurzaming van bedrijventerreinen.
– Je hebt minimaal 5 jaren werkervaring met duurzame projecten in het bedrijfsleven.
– Je hebt ervaring in projectmanagement bij gemeente Amsterdam op het vlak van duurzaamheid.

Over de sollicitatieprocedure
Enthousiast over deze opdracht? Dan ontvangen we jouw reactie graag vóór 31 juli 2019 om 15:00 uur. Stuur je cv met motivatie naar info@t2f.nl of bel ons op 076-5222292.

E-mail deze vacature

Deze website maakt gebruik van cookies. Door bezoek aan deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies.

IK GA AKKOORD