- T2F - https://t2f.nl -

Senior Communicatieadviseur Stadsbeheer

Daniël Goedkoopstraat 7, 1096 BD Amsterdam
https://t2f.nl/wp-content/uploads/2019/07/logo-gemeente-amsterdam.jpg

Functie: Senior Communicatieadviseur Stadsbeheer
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Startdatum: 26-08-2019
Einddatum: 26-02-2020
Aantal uren per week: 24 uur
Verlenging: mogelijk, tot een totale contractduur van 2 jaar
Sollicitatiegesprekken: 14,15,16 augustus 2019

Functieomschrijving
Het Communicatiebureau van de gemeente Amsterdam zoekt een strategisch communicatieadviseur voor Stadsbeheer met een focus op Toezicht Handhaving Openbare Ruimte (THOR) in oprichting.

THOR staat voor een stevige uitdaging en veranderopgave. Het wordt steeds drukker met meer inwoners, bedrijven en toeristen en dit heeft gevolgen voor de openbare ruimte. De roep om toezicht en handhaving in de openbare ruimte is groot. Het is een bestuurlijke prioriteit van het College van B&W en krijgt veel aandacht in pers en media. Het vraagt om een andere en efficiëntere inzet van toezicht en handhaving. Een organisatie die 24 uur per dag aanspreekbaar en inzetbaar is, gebruik maakt van slimmere, nieuwe (informatie)technologieën en steeds meer informatie gestuurd handhaaft. Hierbij wordt samengewerkt met interne en externe partners.
Daarnaast maakt THOR een grote veranderopgave door, waarbij verschillende organisatieonderdelen worden samengevoegd en werkprocessen worden geüniformeerd. Er wordt een ervaren senior adviseur gezocht om de communicatiestrategie tijdens de organisatieverandering op te zetten en uit te voeren.

De adviseur die de gemeente Amsterdam zoekt is pragmatisch en flexibel en vooral hands on. Als hands on sparringpartner voor het managementteam THOR zorg je voor een heldere communicatiestrategie en maak je van daaruit een praktische vertaalslag naar een uitvoeringsplan, inclusief communicatieagenda. Het betreft met name de interne communicatie en de communicatie naar samenwerkingspartners. Dit doe je in nauwe samenwerking met de manager oprichtingsagenda en de communicatieadviseurs bij THOR.

Je hebt oog voor een goede balans tussen de communicatieopgaven op het niveau van het management en de uitvoeringsorganisatie. Je hebt een rol in het samenbrengen van communicatieactiviteiten, het signaleren van kansen richting het management en het daadwerkelijk uitvoeren van communicatieopgave rondom de organisatieverandering. Op deze manier zorg je voor een stimulerende en proactieve rol van communicatie voor de profilering van THOR.

Werkzaamheden
– Inventariseren van de interne communicatiebehoefte;
– Communicatiestrategie voor interne communicatie verder ontwikkelen, plan van aanpak maken en uitvoeren;
– Ontwikkelen en inzetten van duurzaam in te zetten communicatiemiddelen en -kanalen;
– Borgen van de interne communicatie en de organisatie ervan;
– Kansen en knelpunten voor de interne communicatie signaleren, waar mogelijk voorzien van een oplossing aan het management;
– Communicatieadviseur aan het management van THOR;
– Samenwerken met experts van het Communicatiebureau, voor o.a.: Communicatiecapaciteit, Factor C, gedragsbeïnvloeding, storytelling, huisstijladvies, media- en campagne advies en online redactie;
– Zorgen voor kennisdeling.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Binnen de gemeente is het cluster Stadbeheer opgericht. Het cluster speelt een cruciale rol bij de leefbaarheid van de stad en draagt actief bij aan een schoon, heel, veilig en duurzaam Amsterdam. De drie uitvoeringsorganisaties die daar onder vallen zijn: Stadswerken, Afval en Grondstoffen (A&G) en Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR). Deze drie organisaties zijn nog (deels) in oprichting.

Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Capaciteit en Onderzoek, Advies, Specialisten en Redacties. Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema’s zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel communicatiecapaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau communicatieprofessionals detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen.

Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf redacteuren en specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, campagne- en online adviseurs.

Functie-eisen (moet ook blijken uit je cv!)
– Je beschikt minimaal over HBO/WO werk- en denkniveau.
– Je hebt al senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met publiekscommunicatie bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie.
– Je hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met interne communicatie voor organisatieverandering bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie.

Functie-wensen (moet ook blijken uit je cv!)
– Je hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met het strategisch positioneren en profileren van een bestuurlijke organisatie.
– Je hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met de uitvoering van een veranderagenda.
– Je hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met complexe projecten en/of programma’s op het gebied van uitvoering in de openbare ruimte.

Over de sollicitatieprocedure
Enthousiast over deze opdracht? Dan ontvangen we jouw reactie graag vóór 8 augustus 2019 om 15:00 uur. Stuur je cv met motivatie naar info@t2f.nl of bel ons op 076-5222292.