ZZP & interim opdrachten (semi)overheid Contact
Menu

Senior communicatiestrateeg Duurzaamheid

Gemeente Amsterdam Amsterdam 36 Uur Online 01-10-2019
Locatie: Weesperplein 8, 1000 BC Amsterdam Vacature ID: 940493 Datum: 19-09-2019 Delen:

Functie: Senior communicatiestrateeg Duurzaamheid
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Startdatum: z.s.m.
Aantal uren per week: 36 uur
Verlenging: mogelijk is een half jaar, na einddatum 1e contract
Sollicitatiegesprekken: z.s.m. na sluiting

Functieomschrijving
Het Communicatiebureau van de gemeente Amsterdam zoekt een senior communicatiestrateeg voor de directie Ruimte en Duurzaamheid. Je zult je focussen op de integrale communicatie van het thema duurzaamheid.

Tot nu is de communicatie over duurzaamheid met name ingevuld langs de vier inhoudelijke programma’s: Aardgasvrij, Luchtkwaliteit, Circulaire Economie en Klimaatneutraal. Deze programma’s ‘draaien’ inmiddels en hebben hun effect in de stad. Daarmee is het moment aangebroken om ook en meer integraal over het thema duurzaamheid te communiceren naar bewoners, bedrijven, partners en de gemeentelijke organisatie. Het borgen van deze beoogde integraliteit en daarmee van het gezamenlijke verhaal behoort nadrukkelijk tot jouw opdracht.

In deze functie ben je sparringpartner en adviseur voor het management van de afdeling Duurzaamheid en verantwoordelijk voor het verder opstellen en implementeren van zowel een interne als externe communicatiestrategie. Om gezamenlijk en in samenhang het thema duurzaamheid voor de gemeente Amsterdam invulling te geven werk je nauw samen met de programma- en lijnmanagers duurzaamheid, senior communicatieadviseurs van de vier genoemde programma’s en Groen en Dieren, de communicatiestrateeg van de directie en de staf van de wethouder. Je bent een ervaren senior die de verbinding zoekt en deze tussen de programma’s en teams van de afdeling Duurzaamheid verder versterkt.

Een integraal product van de afdeling Duurzaamheid is de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050. https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/ambities/gezonde-duurzame/klimaatneutraal/
Hierin wordt aangegeven op welke wijze de stad Amsterdam klimaatneutraal wordt gemaakt. Dit raakt het gehele spectrum van activiteiten van de afdeling duurzaamheid, zoals uitstootvrij, aardgasvrij, verduurzaming eigen gemeentelijke organisatie, de benodigde ruimteclaim, duurzame opwek, elektriciteit, warmte en benodigde infrastructuur. De gemeente wil zichtbaarder worden op de onderwerpen van de Routekaart. Je zorgt ervoor dat dit wordt meegenomen in zowel de integrale strategie als die van het programma Klimaatneutraal.

Om de uitvoering van de communicatiestrategieën voor de toekomst te borgen breng je ook een advies uit over de organisatie en invulling van de communicatiefunctie voor het domein Duurzaamheid.
We zoeken een aantoonbaar zwaargewicht die thuis is in de hedendaagse communicatie en organisatiekunde en kennis heeft van het duurzaamheidsdomein. Iemand die strategisch denkt, uitstekend kan samenwerken en in de uitvoering snel resultaat kan boeken,
Het betreft een opdracht die in drie maanden moet komen tot resultaat.

Werkzaamheden
– Ontwikkelen en implementeren van een integrale communicatiestrategie voor het thema duurzaamheid;
– Opstellen en borgen van hét gezamenlijke duurzaamheidsverhaal van de gemeente Amsterdam, in samenhang met de bestaande programma’s en de bestuurlijke ambities;
– In lijn met de integrale communicatiestrategie ontwikkelen van een communicatiestrategie voor de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal;
– Adviseren over de optimale organisatievorm van communicatie om de regie, inhoud en uitvoering van de communicatiestrategieën te borgen;
– Gevraagd en ongevraagd communicatieadvies geven aan het management en de programmateams;
– Samenwerkingsverbanden opzetten en onderhouden met de communicatieadviseurs van aanverwante thema’s/organisatieonderdelen binnen de gemeente en externe betrokken partners;
– Samenwerken met experts van het Communicatiebureau, voor o.a.: Communicatiecapaciteit, Factor C, gedragsbeïnvloeding, storytelling, huisstijladvies, media- en campagne advies en online redactie;
– Zorgen voor kennisdeling.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Capaciteit en Onderzoek, Advies, Specialisten en Redacties.
Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema’s zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel communicatiecapaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau communicatieprofessionals detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen.
Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf redacteuren en specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, campagne- en online adviseurs.

Functie-eisen (moet ook blijken uit je cv!)
– Je levert bij T2F een CV (maximaal 5 A4´s groot, Word formaat, opgesteld in het Nederlands) aan. Het CV dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.
– Je beschikt minimaal over een  HBO/WO werk- en denkniveau.
– Je hebt aantoonbare ervaring met strategische communicatie bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie.
– Je hebt aantoonbare ervaring met het adviseren over complexe veranderopgaven.

Functie-wensen (moet ook blijken uit je cv!)
– Je hebt aantoonbare coördinerende vaardigheden en gezorgd voor samenhang tussen verschillende communicatieteams.
– Je hebt aantoonbare ervaring met het opstellen van visie en strategie van complexe veranderopgaven, liefst op het gebied van duurzaamheid.
– Je hebt aantoonbare ervaring met complexe veranderopgaven binnen de overheid (rijk, provincie, 100.000+-gemeenten).

Aanvullend (essentieel!)
– Je levert bij T2F een korte motivatie aan (1 A4) waarin  je jouw visie uitlegt op de aanpak van de opdracht en voorbeeld(en) geeft van vergelijkbare opdrachten, met benoeming van concrete resultaten.

Over de sollicitatieprocedure
Enthousiast over deze opdracht? Dan ontvangen we jouw reactie graag vóór 26 september 2019 om 15:00 uur. Stuur je cv met motivatie naar info@t2f.nl of bel ons op 076-5222292.

E-mail deze vacature

Deze website maakt gebruik van cookies. Door bezoek aan deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies.

IK GA AKKOORD