ZZP & interim opdrachten (semi)overheid Contact
Menu

Strategisch Communicatieadviseur – Oranje Loper

Gemeente Amsterdam Amsterdam 24-32 Uur Online 01-10-2019
Locatie: Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam Vacature ID: 44442 Datum: 21-08-2019 Delen:

Functie: Strategisch Communicatieadviseur – Oranje Loper
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Startdatum: 09-09-2019
Einddatum: 08-09-2020
Aantal uren per week: 24-32
Verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar
Sollicitatiegesprekken: 03-09-2019 en 04-09-2019

Functieomschrijving
De gemeente wil de Nieuwezijds Voorburgwal en de straten en bruggen van Raadhuisstraat tot Mercatorplein vernieuwen. Dit gebeurt vanuit één programma: Oranje Loper. Om het gebied veilig bereikbaar te houden vervangen we alle 9 vaste bruggen op het traject. Aan het monumentale uiterlijk van de bruggen verandert niets. De straten veranderen wel. Auto, tram, fietsers en voetgangers zitten elkaar nu vaak in de weg. In overleg met de omgeving maken we plannen om voetgangers, fietsers en de tram meer ruimte te geven. De auto levert ruimte in. Doel is het verbeteren van de verkeersveiligheid, kwaliteit van de openbare ruimte en doorstroming van het openbaar vervoer. De Oranje Loper is een omvangrijk programma met een groot (bestuurlijk) afbreukrisico. Verlies van draagvlak bij stakeholders is toprisico. Goede communicatie is daarom essentieel.

De strategisch communicatieadviseur heeft als opdracht om een strategisch communicatieplan op te stellen voor het programma en de projecten hierbinnen, de randvoorwaarden aan te geven en het plan uit te (laten) voeren in samenspraak met de strategisch omgevingsmanager, omgevingsmanagers en communicatieadviseurs in de projecten.

Wij zijn op zoek naar een georganiseerde en gestructureerde teamplayer met voldoende gewicht, die zich thuis voelt in de dynamische praktijk van een groot openbare ruimte- / infrastructuurproject, een goed overzicht heeft, snel kan schakelen en zijn/haar formele en informele contacten goed op orde heeft. Je maakt onderdeel uit van het Team Omgeving, geeft richting en kaders aan de communicatieadviseurs in de projecten en werkt intensief samen met de projectleiders van de projecten, de programmamanager en ambtelijk opdrachtgever.

Werkzaamheden
– Gevraagd en ongevraagd leveren van (strategisch) communicatieadvies;
– Formuleren van de communicatiestrategie en -plannen en bijdragen aan / bewaken van de uitvoering hiervan;
– Toezien op consistentie van alle geplande communicatie met overall communicatiestrategie;
– Vanuit communicatie samenwerkingsverband opzetten en onderhouden met aanverwante thema’s/organisatieonderdelen binnen de gemeente (en eventuele externe betrokken partners);
– Zorgen voor gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Capaciteit en Onderzoek, Advies, Specialisten en Redacties.
Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema’s zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel communicatiecapaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau communicatieprofessionals detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen.
Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf redacteuren en specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, campagne- en online adviseurs.

Functie-eisen (moet ook blijken uit je cv!)
– Je levert bij T2F een CV (maximaal 5 A4´s groot en in Word formaat) aan. Het CV dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.
– Je beschikt minimaal over HBO/WO werk- en denkniveau.
– Je heb kennis van en ruime ervaring met issue management (communicatie) in een complex speelveld met meerdere stakeholders en belangen.
– Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het vakgebied communicatie o.a. op het gebied van online communicatie en online campagnes.
– Je hebt aantoonbare ervaring met communicatie bij de 5 IPM rollen.
– Je hebt minimaal 10 jaar ervaring bij een overheidsinstelling met omgevingscommunicatie (G4, rijk, provincie).
– Je hebt aantoonbaar ruime ervaring met het samenwerken met een opdrachtnemer (aannemer) in een uitvoeringsproject binnen een UAV-GC setting.
– Je hebt kennis van en ruime ervaring met communicatieadvisering en management op het gebied van complexe en mediagevoelige infrastructurele projecten of thema’s.
– Je hebt aantoonbare ervaring in zowel de definitiefase als in de uitvoeringsfase van infrastructurele projecten

Functie-wensen (moet ook blijken uit je cv!)
– Je hebt als strategisch communicatieadviseur aantoonbare werkervaring binnen de 4G gemeenten in het bijzonder op complexe infrastructurele projecten in binnenstedelijke gebieden. Daarbij ervaring met de doelgroepen, stakeholders en de daarbij horende communicatievormen.
– Je hebt ervaring met opstellen en redigeren van stukken ten behoeve van het politieke besluitvormingsproces binnen een grote / complexe overheidsorganisaties.
– Je hebt aantoonbare ervaring met dialoogsessies over complexe en/of gevoelige onderwerpen, consultatie- / participatie- en inspraakbijeenkomsten met ondernemers, bewoners en andere betrokkenen.

Aanvullend
De kandidaat levert een korte motivatie aan (1 A4) hoe hij/zij de opdracht gaat aanpakken en geeft voorbeeld(en) van vergelijkbare opdrachten, met benoeming van concrete resultaten.

Over de sollicitatieprocedure
Enthousiast over deze opdracht? Dan ontvangen we jouw reactie graag vóór 28 augustus 2019 om 13:00 uur. Stuur je cv met motivatie naar info@t2f.nl of bel ons op 076-5222292.

E-mail deze vacature

Deze website maakt gebruik van cookies. Door bezoek aan deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies.

IK GA AKKOORD