Techniek

Hierbij valt te denken aan productiebedrijven bijvoorbeeld in de metaalverwerking. Zowel eenvoudig productiewerk als meer technisch geschoold werk.