Uitzenden & detacheren

Geef het uit handen

Uitzenden en detacheren zijn twee flexibele vormen van arbeid. Uitzenden is het ter beschikking stellen van arbeidskrachten die (tijdelijk) willen werken voor bedrijven die wegens ziekte, vervanging van personeel of piekperiodes mensen nodig hebben. De uitzendkrachten komen zodra ze worden uitgezonden in dienst van de uitzendonderneming, maar staan onder toezicht en leiding van de inlener. De inlener is medeverantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van de uitzendkracht.

Detachering betekent het aangaan van een samen werking voor langere tijd met één persoon. Ook kun je vaak kiezen uit verschillende sollicitanten, zo kun je zelf beslissen wie er bij jou komt werken. Iemand die via detachering bij jou komt werken zal zich nog veel meer betrokken voelen bij het bedrijf en met nog meer initiatief komen.

Voordelen uitzenden:

  • Ideaal voor een korte piek in benodigd personeel;
  • Financieel gunstig;
  • Geen vaste contractduur

Voordelen detacheren:

  • Gespecialiseerd personeel;
  • Vaste kracht voor langere tijd;
  • Personeel heeft nog meer binding met het bedrijf