Leerlingenploeg bij klant De Krom Bestratingen

Het is algemeen bekend dat voor de komende jaren een personeelstekort wordt voorzien in de stratenmakers branche.
Een van de oplossingen is jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt opleiden tot gecertificeerde functies in de wegenbouw zoals grondwerker, rioolwerker, opperman bestratingen of stratenmaker. Voor gemeenten ligt er een kans om hier invulling aan te geven via het social return-beleid bij aanbesteding van infrastructurele projecten. 

Samenwerking gemeente, klant en uitzendbureau
Samen met Lisa ‘s-Gravendijk- Werkgeversadviseur bij ISD Brabantse Wal- heeft T2F Uitzendbureau de afgelopen jaren een aantal kandidaten geselecteerd voor de leerlingenploeg van de Krom Bestratingen uit Etten-Leur. Deze kandidaten worden in de leerlingenploeg maximaal begeleid door een leermeester die kan lezen en schrijven met deze jongeren en gezien wordt als een van de succesfactoren van dit project.
Kandidaat Damian vertelde ons dat hij niet had verwacht dat hij dit werk zo leuk zou vinden. Samen met de gemeente Bergen op Zoom was hij al langere tijd op zoek naar werk wat goed bij hem past maar door zijn afstand tot de arbeidsmarkt was dit best lastig. In een goed gesprek met directeur Johan de Krom werd een mooie match gemaakt met baangarantie en een opleiding in het vooruitzicht. Win-Win.

Voordelen SROI trajecten:

  • een bijdrage leveren aan de instroom van nieuw (toekomstig) personeel in de infra-sector;
  • structurele arbeidsinpassing voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • besparing op de uitkeringslasten voor de gemeenten;
  • concreet invulling gegeven aan de bestuurlijke wens tot social return op gemeentelijke opdrachten.